Suomeksi

Resultaten och arbetslivskvaliteten bör utvecklas samtidigt

Det är viktigt att man på arbetsplatsen går in för att förbättra både resultaten och arbetslivskvaliteten samtidigt och på ett hållbart sätt.

Det innebär

  • att man inte försöker förbättra produktiviteten på bekostnad av arbetslivskvaliteten
  • att man inte försöker avskilja arbetshälsan från arbetets mening och utförandet av arbetet
  • att man inte försöker förbättra produktiviteten på bekostnad av tjänsternas effekter och kvalitet.

I praktiken främjas samtidig utveckling av att en betydande del av utvecklingsåtgärderna påverkar och förbättrar både resultaten och arbetslivskvaliteten.

Till exempel bra chefsskap, kollegialt stöd, en trygg och bra atmosfär, tydliga mål och delaktighet för personalen är faktorer som har dubbel inverkan.

Arbetsgivarna och personalen ansvarar för arbetshälsan tillsammans

Nuförtiden är arbetslivsutveckling inte bara att åtgärda problem. Det är också fråga om att stärka resursfaktorer och positiva saker, såsom arbetsengagemanget.

Enligt Arbetshälsoinstitutet avser arbetshälsa ett tryggt, hälsosamt och produktivt arbete som utförs av yrkeskunniga arbetstagare och arbetsenheter i en organisation som leds på ett bra sätt.

Både arbetsgivaren och arbetstagarna har ansvar för att arbetshälsan bevaras och utvecklas.

God arbetslivskvalitet och goda resultat stöder varandra

Med resultat avses kommunernas och landskapens förmåga att tillhandahålla service på ett ekonomiskt sätt med hänsyn till effekterna, servicekvaliteten, smidigheten i verksamhetsprocesserna, personalens prestationsförmåga och arbetslivskvaliteten.

En liknande definition har använts i bland annat resultatrekommendationen för kommunsektorn och i Finansministeriets mått på hållbar produktivitet och resultat i kommunerna.

Resultat och kvalitet

Kuva 1. Työelämän kehittämisen ulottuvuudet. Lähde: Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020.

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT