Arbetarskyddsval arrangeras år 2017

Snart är det arbetarskyddsval. I arbetarskyddsvalet väljer arbetstagarna sina representanter till arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen.

Työsuojeluvaalit

Bestämmelser om arbetarskyddsval finns i lagen om tillsyn över arbetarskyddet.

Arbetstagarna arrangerar ett val där de väljer en arbetarskyddsfullmäktig och ersättare för fullmäktigen. Valet ska arrangeras så att alla arbetstagare på arbetsplatsen har möjlighet att delta, dvs. att ställa upp som kandidat och att rösta.

Det lönar sig att börja förbereda valet i god tid.

Anvisningar om förberedelse av arbetarskyddsval

1. I samband med förberedelserna inför valet lönar det sig på arbetsplatsen att utvärdera den nuvarande periodens verksamhet och uppnådda effekter samt begrunda utvecklingsbehov.

  • Mera information som stöd för bedömningen finns till exempel i KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma promemoria Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen. Promemorian har publicerats som bilaga (pdf) till KT:s cirkulär 15/2010.
     
  • Arbetarskyddscentralens webbsidor finns det blanketter för planeringen och bedömningen av arbetarskyddsverksamheten (på finska).

2. Vid förhandlingarna om samarbetsorganisationen för arbetarskyddet ska man beakta det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete och avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktiga. Avtalen har inte förändrats.

  • Det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete har publicerats i KT:s cirkulär 8/2008.
     
  • Avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktiga finns i KT:s cirkulär 32/2011 i Bilaga 1 (pdf). Tillämpningsanvisningen för avtalet har publicerats i KT:s cirkulär 3/2013.

3. Tidsanvändningskoefficienten för arbetarskyddsfullmäktiga är fortfarande 0,12–0,22. Koefficienten är individuell. Detta bör beaktas också vid planeringen av de arbetarskyddsfullmäktigas verksamhetsområden.

4. De arbetarskyddsfullmäktiga verkar enligt villkoren för det egna anställningsförhållandet.

5. Om arbetarskyddsfullmäktigen inte längre kan utföra sitt ordinarie arbete på grund av fullmäktigeuppdragets omfattning, kan arbetsgivaren anvisa honom eller henne annat arbete som anknyter till arbetarskyddet så att veckoarbetstiden uppnås.

6. Då arbetarskyddskommissionens sammansättning planeras på arbetsplatsen ska man minnas att de arbetarskyddsfullmäktiga enligt lagen alltid är medlemmar i arbetarskyddskommissionen.

7. Valet arrangeras av en valbestyrelse som består av de representanter personalen valt.

8. Arbetsgivaren stöder genomförandet av valet genom att erbjuda utrymmen och övrig utrustning.

9. Då de arbetarskyddsfullmäktiga valts och arbetsgivaren informerats om valen ska arbetsgivaren vidarebefordra uppgifterna till Arbetarskyddscentralens personregister för arbetarskyddet.

Ytterligare information

Merja Rusanen

Merja Rusanen

sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2513
Mobiltelefon:
+358 50 570 4326
E-post:
Merja.Rusanen@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Utveckling av personalresurserna