Suomeksi

I arbetarskyddssamarbetet får också arbetstagarna påverka

Arbetarskyddssamarbete betyder att arbetsgivaren och arbetstagarna samarbetar i syfte att främja hälsan och säkerheten i arbetet. Lainsäädäntö sekä yhteistoiminnasta tehdyt sopimukset ohjaavat yhteistyötä.

Yhteistoiminta

Avtalet om arbetarskyddssamarbete följer bestämmelserna i arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård och lagen om tillsynen över arbetarskyddet och beaktar den strukturomvandling som pågår inom den kommunala sektorn.

Ett särskilt tjänste- och kollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige har ingåtts.

Samarbetsperioden inom arbetarskyddet är fyra år

Personalen inom arbetarskyddssamarbetet (dvs. arbetarskyddsfullmäktigen och deras ersättare) har en mandattid på fyra år. År 2017 är valår för arbetarskyddet eftersom den nuvarande perioden löper ut.

Strukturen i samarbetsorganisationen för arbetarskyddet i kommuner och samkommuner avtalas lokalt.

Ärendena inom arbetarskyddssamarbetet behandlas i första hand som direkt samarbete på arbetsplatsen. Mer vittomfattande och allmänna ärenden behandlas i den representativa arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan.

Arbetarskyddschefen företräder arbetsgivaren i den representativa kommissionen för arbetarskyddssamarbete.

Avtalet om arbetarskyddssamarbete styr vilka ärenden som ska behandlas inom detta samarbete.

Lagstiftningen och avtalen bestämmer samarbetet

Principerna för tidsanvändning bestäms i avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige. Det gällande avtalet är från 2011. Avtalen och tillämpningsanvisningarna finns i KT:s cirkulär 32/2011 och cirkulär 3/2013.

Ersättningen till en månadsavlönad ordinarie arbetarskyddsfullmäktig är 95 euro i månaden från 1.8.2020 och 96 euro i månaden från 1.4.2020.

Om arbetarskyddsfullmäktigen representerar 700 eller fler anställda är ersättningen dock 260 euro i månaden från 1.4.2020, 263 euro från 1.8.2020 och 266 euro från 1.4.2021. Denna förhöjda ersättning gäller 1.4.2020–28.2.2022.

Samarbetsorganisationen för arbetarskyddet ska tillsammans med företagshälsovården stödja linjeorganisationen när det gäller arbetarskydd samt anta rollen som sakkunnig.