Suomeksi

Arbetsgivaren ska se till att företagshälsovård ordnas

Työnantajan on järjestettävä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto työntekijöilleen. Lisäksi työnantaja voi halutessaan järjestää myös sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluita.

Arbetsgivaren kan sköta företagshälsovården

  • via hälsovårdscentralen
  • genom att tillhandahålla tjänsterna själv
  • genom att köpa tjänsterna av en privat serviceproducent.

Folkpensionsanstalten betalar arbetsgivaren ersättning för de kostnader som företagshälsovården gett upphov till.  

Företagshälsovårdens syfte är att

  • förebygga sjukdomar och olycksfall i anslutning till eller som följd av arbetet
  • upprätthålla och främja arbets- och funktionsförmågan i olika skeden av arbetskarriären
  • främja hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön
  • främja verksamheten bland de anställda.

Arbetsgivaren ansvarar också för att hälsoriskerna på arbetsplatsen identifieras och elimineras.

Om hälsoriskerna inte går att avlägsna helt och hållet svarar arbetsgivaren tillsammans med experter inom företagshälsovården för en minimering av riskerna och en bedömning av deras betydelse för hälsan.  

Lagstiftning

Lag om företagshälsovård (1383/2001) Finlex >

Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga