Suomeksi
Nyhet

Avtalsböckerna kan beställas på förhand

Kommunerna och samkommunerna kan beställa de nya kollektivavtalen på förhand i KT:s tjänst Linja 1.7–30.9.2020. De finskspråkiga avtalsböckerna blir klara under hösten och leveransen av förhandsbeställda böcker inleds i början av november. Avtalsböckerna utkommer på svenska i slutet av året.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia pöydällä.

KT:s kontaktpersoner och andra som har registrerat sig i tjänsten Linja kan beställa böckerna på förhand 1.7–30.9.2020.

I oktober kommer de nya kommunala avtalsböckerna till försäljning i KT:s nätbokhandel. Där kan de beställas också av andra än de kunder som registrerat sig i Linja.

Avtalsböckerna publiceras också på webben

Den nya kommunala kollektivavtalen 2020–2021 publiceras också på KT:s webbplats så snart som möjligt.

De nya avtalen finns redan nu på finska:

KT har skickat ut cirkulär och brev om de viktigaste ändringarna i de nya kollektivavtalen. Cirkulären och breven innehåller också anvisningar om ändringarna.