Suomeksi
Nyhet

Lyssna på poddar om förändringarna i arbetslivet och bekanta dig med resultaten av uppföljningen

I KunTekos poddserie diskuteras bland annat förändringarna i arbetslivet och hur det återspeglas i olika sektorer. KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer följer med förändringarna i arbetslivet. Sammandrag över uppföljningens första resultat finns på KT:s webbplats.

Vanhanaikainen putkiradio piirongin päällä. Kuva: Pixhill

Kuntatyö 2.0 är KunTekos poddserie om förändringar i arbetslivet

Förändringarna i arbetslivet och digitaliseringen framskrider på olika sätt inom olika sektorer och yrken.

I poddserien Kuntatyö 2.0, som är en del av utvecklingsprogrammet för kommunsektorns arbetsliv, KunTeko, klargörs vad förändringarna i arbetslivet innebär och hur de tar sig i uttryck i det dagliga kommunala arbetet. I diskussionen uttalar sig sakkunniga, utvecklare av det kommunala arbetet och aktörer från olika sektorer.

Avsnitten publiceras med en veckas mellanrum och ett tjugotal avsnitt har utlovats.

De fem första avsnitten har redan publicerats med följande teman:

Resultaten från uppföljningen av arbetslivsförändringarna utnyttjas i utvecklingen och intressebevakningen

Hösten 2018 inledde KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer en utredning av förändringarna i arbetslivet. Inom uppföljningen samlar man in information och synliggör det som för tillfället pågår på arbetsplatserna och hur tjänster, arbetsmetoder och arbetsuppgifter läggs om. Informationen kommer att användas för att utveckla både arbetsplatser och intressebevakningen.

Resultaten av uppföljningens första omgång publicerades den 12 april 2019. De innehåller ledningens, personalens och de sakkunnigas bedömningar av förändringarna i arbetslivet. Utgående från resultaten är de mest betydande förändringarna i arbetslivet de nya arbetsformerna. De har verkningar för kunderna, kommuninvånarna och de kommunalt anställdas arbete.