Suomeksi

Kollektivavtalen för välfärdssektorn

KT och huvudavtalsorganisationerna kom i maj 2020 överens om att tre kollektivavtal ingås för välfärdsområdena: ett avtal för social- och hälsovårdssektorn, ett läkaravtal och ett allmänt avtal för landskapen. Från 1.7.2021 tillämpas kommunala kollektivavtal (AKTA, SH-avtalet från 1.9.2021, LÄKTA och TS) på den personal som anställs hos välfärdsområdena. Kollektivavtalen gäller till 28.2.2022.

Tidsplan för social- och hälsovårdsreformen och arbetsmarknadsåtgärderna.

1.7.2021

Lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen träder i kraft. Välfärdsområdena inrättas.

KT-lagen träder i kraft.

Kollektivavtal som tillämpas på välfärdsområdenas personal

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har genom ett särskilt arbets- och tjänstekollektivavtal kommit överens om att kommunala kollektivavtal (AKTA, SH-avtalet från 1.9.2021, LÄKTA och TS) tillämpas på den personal som anställs hos välfärdsområdena. Arbets-och tjänstekollektivavtalet gäller till 28.2.2022.

Arbets- och tjänstekollektivavtal om kollektivavtal som tillämpas på välfärdsområdenas personal  

§ 1 Detta arbets- och tjänstekollektivavtal gäller 1.7.2021–28.2.2022. Efter 28.2.2022 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut.

Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

§ 2 På personalen i de välfärdsområden som avses i 1 § i lagen om välfärdsområden tillämpas det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet), det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

§ 3 Detta arbets- och tjänstekollektivavtal tillämpas från och med den tidpunkt då lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare träder i kraft.

Helsingfors, den 19 april 2021

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET (KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT)
 
FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF
 
OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF  


1.9.2021

Den temporära förvaltningen inleder sitt arbete.

Den personal som omfattas av SH-avtalet överförs från AKTA.

1.3.2022

Välfärdsområdenas fullmäktige inleder sitt arbete.

Den nya avtalsperioden inleds. Det första SH-avtalet gäller 1.9.2021–28.2.2022.

Läkaravtalet gäller 1.4.2020–28.2.2022.

1.1.2023

Organiseringsansvaret för tjänsterna överförs till välfärdsområdena.

Personal överförs till välfärdsområdena.

De nya avtalen för välfärdsområdena SH-avtalet, läkaravtalet och det allmänna avtalet träder i kraft.

 

 

 

 

KT:n muutostuki sote-uudistuksessa

E-post:
muutostuki@kt.fi