Vanliga frågor
UKTA

Vad avses med icke-automatiska tillägg i UKTA:s anvisningar för beräkningen av justeringspotten?

De eurobaserade tillägg som anges i UKTA:s lönebilaga är icke-automatiska tillägg. De icke-automatiska tilläggen höjs inte när den uppgiftsbaserade lönen höjs, utan förblir beloppsmässigt oförändrade.