Vanliga frågor
UKTA

Vilka lönefaktorer räknas med när justeringspotten beräknas inom UKTA:s tillämpningsområde?

Till lönesumman räknas samtliga löner som betalats till dem som omfattas av den lokala justeringspotten, med undantag för semesterpenningar, semesterersättningar, eventuella resultatbonusar och poster som inte hör till en normal månad.

Övertimmarna räknas med, liksom även de arvoden som betalas till timlärare i bisyssla.