Vanliga frågor
AKTA

Flyttas en ledig dag för en barnträdgårdslärare som insjuknar innan den lediga dagen börjar?

Om en anställd blir sjuk före en ledig dag som antecknats i arbetsskiftsförteckningen har personen rätt att begära att den lediga dagen flyttas till en senare tidpunkt. Om den anställde blir sjuk under en ledig dag, kan de följande lediga dagarna flyttas på begäran.