Vanliga frågor
AKTA

Kan en arbetstagare vägra ta emot annat arbete som arbetsgivaren anvisat på grund av coronapandemin?

Enligt AKTA kap. I § 10 kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om arbetstagarens uppgifter genom ett arbetsavtal, men arbetstagaren är skyldig att vid behov tillfälligt övergå till andra uppgifter som kan anses lämpliga med hänsyn till arbetstagarens utbildning och arbetserfarenhet.

En tillfällig omplacering får vara högst åtta veckor åt gången.

Under tiden 19.3–13.5.2020 gällde en förordning med stöd av vilken arbetskraftsmyndigheten kunde utfärda ett arbetsförordnande som gällde arbetspliktiga. Man kunde inte vägra fullgöra arbetsplikten. Enligt KT:s uppfattning hann förordningen om arbetsplikt inte tillämpas i praktiken under dess giltighetstid.


Sidan har publicerats 18.3.2020 och uppdaterats 30.6.2020.