Vanliga frågor
AKTA

Kan en arbetstagare vägra ta emot annat arbete som arbetsgivaren anvisat honom eller henne på grund av coronapandemin?

Enligt AKTA kap. I § 10 kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om arbetstagarens uppgifter genom ett arbetsavtal, men arbetstagaren är skyldig att vid behov tillfälligt övergå till andra uppgifter som kan anses lämpliga med hänsyn till arbetstagarens utbildning och arbetserfarenhet.

En tillfällig omplacering får vara högst åtta veckor åt gången.

Ett arbetsförordnande som gäller arbetspliktiga utfärdas av arbetskraftsmyndigheten. Man kan inte vägra fullgöra arbetsplikten.