Vanliga frågor
AKTA

En arbetstagare återvänder från utlandet och stannar hemma i 14 dygn. Det är inte möjligt att avtala med arbetstagaren om distansarbete under s.k. självkarantän. Ska arbetsgivaren betala arbetstagaren lön?

Arbetstagarens s.k. självkarantän beror på myndigheternas riktlinjer eller på arbetsgivarens förordnande. Information om dessa finns i Statsrådets pressmeddelande 140/2020, där det bestäms att personer som återvänder från utlandet ska styras till förhållanden som motsvarar karantän.

Enligt den anvisning om dagpenning vid smittsam sjukdom som publicerats på FPA:s webbplats är arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

Eftersom det på grund av arbetsgivarens förordnande är omöjligt för den anställda att arbeta, rekommenderas det att arbetsgivaren betalar lönen till den anställda.