Suomeksi

UKTA 2022–2025

Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del B Bilaga 1 Grundskolan

  II Tjänsteinnehavarnas löner

  § 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (ämneslärare)

  4 03 04 00 5

  Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  4 03 04 00 7

  Annan än ovan nämnd lärarbehörighet för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen, klassundervisning eller specialundervisning

  4 03 04 00 8

  Högre högskoleexamen

  4 03 04 00 9

  Högskoleexamen

  4 03 04 01 0

  Annan än ovan nämnd

  § 3 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lärare som ger specialundervisning(specialklasslärare och speciallärare) 

  4 03 04 01 2

  Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning

  4 03 04 01 4

  Lägre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning

  4 03 04 01 3

  Lärarbehörighet för specialundervisning

  4 03 04 01 5

  Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  4 03 04 01 6

  Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  4 03 04 01 7

  Annan än ovan nämnd

  § 4 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för klasslärare (klassundervisning)

  4 03 04 02 8

  Klasslärarbehörighet, högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne i kommunens grundskola  

  4 03 04 03 0

  Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  4 03 04 03 1

  Lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  4 03 04 09 8

  Högskoleexamen/barnträdgårdslärarexamen

  4 03 04 03 3

  Annan än ovan nämnd

  § 5 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för förskollärare

  mom. 1

  4 03 04 02 0

  Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  4 03 04 02 4

  Lärare i specialförskoleklass med specialbarnträdgårdslärarbehörighet

  4 03 04 02 1

  Behörighet enligt 7 § i förordning 986/1998

  4 03 04 02 2

  Annan än ovan nämnd

  mom. 2 

  Om en förskollärare i mom. 1 undervisar både i en separat förskoleklass och inom annan grundläggande utbildning, räknas en vägd grundlön ut utgående från förhållandet mellan förskoletimmarna och de övriga undervisningstimmarna.


  Tillämpningsanvisning

  I del A § 52 finns en formel för uträkning av vägd grundlön och anvisningar för avrundning.