Anvisning
TIM-AKA

Arbetstidsarrangemang för timavlönade under söckenhelgsveckor 2019

Bestämmelserna om söckenhelgernas inverkan på den ordinarie arbetstiden och lönen finns i § 9, 23 och 27 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade. I § 9 mom. 2 räknas upp vilka söckenhelger som förkortar den ordinarie arbetstiden. De dagar för vilka söckenhelgsersättning betalas anges i § 27. I § 23 anges hur lönen betalas för söckenhelgsveckorna. För dem som arbetar dagtid räknas dagen i fråga som söckenhelg från kl. 00 till kl. 24. För dem som arbetar i skift har tidsgränserna bestämts separat för varje söckenhelg.

Söckenhelgerna 2019 och arbetstidsarrangemangen i samband med dem har samlats i förteckningen nedan. För varje dag anges hur söckenhelgen påverkar den ordinarie arbetstiden och lönen i  dagarbete respektive skiftarbete.

I dagarbete och tvåskiftsarbete förkortar söckenhelger den ordinarie arbetstiden med 7,75 timmar. I treskiftsarbete förkortar söckenhelger inte arbetstiden. I alla arbetstidsformer är söckenhelgsersättningen medeltiminkomsten för 5,15 timmar.

Deltidsarbete

För timavlönade arbetstagare som arbetar deltid finns inga särskilt överenskommelser om hur söckenhelger inverkar på den ordinarie arbetstiden. Om den ordinarie arbetstiden för en deltidsarbetande arbetstagare förkortas på grund av en söckenhelg betalas söckenhelgsersättning enligt det antal timmar som personens arbetstid förkortas med (0–8 timmar). Om en deltidsanställd arbetar under en söckenhelg betalas söckenhelgsersättning för de första 5,15 timmarna. De följande timmarna betalas enligt förteckningen.

Nyårsdagen

tisdag 1.1.2019
(skiftarbete: från måndag 31.12.2018 kl. 18 till tisdag 1.1.2019 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättningför 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättningför 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (för tisdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.                  

Trettondagen

söndag 6.1.2019
(skiftarbete: från lördag 5.1.2019 kl. 18 till söndag 6.1.2019 kl. 24)

Dagarbete

Förkortar ej den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar ej den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Långfredagen

fredag 19.4.2019
(skiftarbete: från torsdag 18.4.2019 kl. 18 till fredag 19.4.2019 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättningför 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättningför 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (för fredag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Påsklördagen

lördag 20.4.2019
(skiftarbete: lördag 20.4.2019 kl. 00–24)

Dagarbete

Förkortar ej den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar ej den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.                  

Annandag påsk

måndag 22.4.2019
(skiftarbete: måndag 22.4.2019 kl. 00–24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (för fredag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.  

Första maj

onsdag 1.5.2019
(skiftarbete: från tisdag 30.4.2019 kl. 18 till onsdag 1.5.2019 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (för onsdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Kristi himmelsfärdsdag

torsdag 30.5.2019
(skiftarbete från onsdag 29.5.2019 kl. 18 till torsdag 30.5.2019 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (för torsdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Midsommarafton

fredag 21.6.2019
(skiftarbete: från torsdag 20.6.2019 kl. 18 till fredag 21.6.2019 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (för fredag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Midsommardagen

lördag 22.6.2019
(skiftarbete: lördag 22.6.2019 kl. 00–24)

Dagarbete

Förkortar ej den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar ej den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.  

Alla helgons dag

lördag 2.11.2019
(skiftarbete: från fredag 1.11.2011 kl. 18 till lördag 2.11.2019 kl. 24)

Dagarbete

Förkortar ej den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar ej den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Självständighetsdagen

fredag 6.12.2019
(skiftarbete: från torsdag 5.12.2019 kl. 18 till fredag 6.12.2019 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (för fredag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Julafton

tisdag 24.12.2019
(skiftarbete: måndag 23.12.2019 kl. 18 till tisdag 24.12.2019 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (för tisdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Juldagen

onsdag 25.12.2019
(skiftarbete: onsdag 25.12.2019 kl. 00–24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (för onsdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Annandag jul

torsdag 26.12.2019
(skiftarbete: torsdag 26.12.2019 kl. 00–24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 5,15 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,75 timmar. Söckenhelgsersättning för 5,15 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (för tisdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.