UKK
OVTES

Jos koulutuksen järjestäjä haluaa jatkaa koulutuksen järjestämistä koronapandemian aikana, niin onko se mahdollista?

KT:n ohjeiden mukaan ”kansalaisopistot ja muun vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten tilat suljetaan ja toiminta keskeytetään hallituksen linjauksen mukaisesti koronapandemian vuoksi. Opetustyön luonteen vuoksi opetusta ei ole mahdollisuutta järjestää etätöinä”. Jos koulutuksen järjestäjä haluaa jatkaa koulutuksen järjestämistä, niin onko se mahdollista?

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tilat on määrätty suljetuiksi ajalle 18.3.−13.4.2020 eikä kyseisenä aikana koulutuksen järjestäjällä ole velvoitteita opetuksen järjestämiselle.

KT:n oletuksena oli, että opetuksen järjestäminen muutoin kuin lähiopetuksena ei ole mahdollista. Jos koulutuksenjärjestäjä katsoo, että vapaan sivistystyön opetusta tai taiteen perusopetusta on tässä poikkeustilanteessakin mahdollista järjestää esimerkiksi etäopetusjärjestelyin, voi koulutuksenjärjestäjä niin tehdä. Asian päättää koulutuksenjärjestäjä. Tällöin opettajien palvelussuhteenehdot määräytyvät koulutuksenjärjestäjän omien paikallisten ratkaisujen mukaan.