UKK
KVTES

Minkälaisia tilanteita vuoronvaihtokielto koskee?

Vuoronvaihtokielto ei koske tilannetta, jossa työnantajalla on työnjohto-oikeus muuttaa työvuoroluetteloa KVTES:n III luvun 28 §:n perustellulla syyllä.

Työnantajalla on siis yksipuolinen oikeus muuttaa työvuoroluetteloa esimerkiksi henkilöstöresursseihin tai toiminnallisiin syihin liittyvillä perusteilla. Perustellun syyn olemassaolo työvuoroluetteloa muutettaessa harkitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Vuoronvaihtokielto koskee siis vain tilanteita, joissa kyse on siitä, että työvuoroluetteloa muutettaisiin sopimalla tai suostumuksella.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >