UKK
KVTES

Voiko työntekijä kieltäytyä työnantajan hänelle koronapandemian vuoksi osoittamasta muusta työstä?

KVTES:n I luvun 10 §:n mukaan työntekijän tehtävistä sovitaan työsopimuksella, mutta hän on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina.

Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan.

Ajalla 19.3.−13.5.2020 oli voimassa asetus, jonka nojalla työvoimaviranomainen pystyi antamaan työvelvoitettuja koskevan työmääräyksen. Velvoitteesta ei voinut kieltäytyä. KT:n käsityksen mukaan työvelvoiteasetusta ei ehditty sen voimassaoloaikana soveltaa käytännössä.


Sivu on julkaistu 18.3.2020 ja sitä on päivitetty 18.5.2020.