UKK
KVTES

Työntekijä palaa ulkomailta ja jää 14 vuorokaudeksi kotiin. Työntekijän kanssa ei ole mahdollista sopia etätyön tekemisestä ns. itsekaranteenin aikana. Tuleeko työnantajan maksaa työntekijälle palkka?

Työntekijän ns. itsekaranteeni johtuu viranomaisisten linjauksista tai työnantajan määräyksestä. Näistä on annettu tietoa valtioneuvoston tiedotteessa 140/2020, jossa määrätään ulkomailta palaavat ohjattavaksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Kelan verkkosivuilla julkaistun tartuntatautipäivärahaa koskevan ohjeen mukaan työnantajan suositus tai määräys kotiin jäämisestä ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.

Koska palvelussuhteessa olevan työnteko estyy työnantajan antaman määräyksen vuoksi, suositellaan, että työnantajan maksaa palvelussuhteessa olevalle palkan.