Vuosityöaikakokeilu ammatillisten oppilaitosten opettajille

KT ja OAJ pääsivät 29.4.2016 neuvottelutulokseen vuosityöaikajärjestelmän mallisopimuksesta. Kokeiluun mukaan haluavat paikalliset osapuolet voivat siirtyä vuosityöaikaan mallisopimuksen mukaisesti.

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu

Mallisopimus ammatillisten opettajien vuosityöaikajärjestelmästä

Mallisopimuksen mukaisia sopimuksia voidaan tehdä 1.8.2016 alkaen, mutta aikataulusyistä johtuen ne tuskin tulevat voimaan ennen vuotta 2017.

Paikallinen sopimus sitoo kaikkia sen piiriin kuuluvia opettajia eikä yksittäisten opettajien suostumusta kokeiluun tarvita.

Uusi järjestelmä vastaa paremmin ammatillisen koulutuksen tarpeita

Mallisopimuksen mukaista työaikajärjestelmää sovelletaan OVTES:n C osion (ammatilliset oppilaitokset) opettajiin. Näin ollen ammatillisten oppilaitosten eri koulutusalojen erilaiset palkkaus- ja työaikamääräykset yhdenmukaistetaan siirtymäajan puitteissa.

Vuosityöaikamallissa kaikki työ on palkanmaksun perustana eikä siinä erotella esimerkiksi opetusta muusta työstä kuten nykyisissä työaikamääräyksissä. Lisäksi opettajien työtä voi – joitakin rajoitteita lukuun ottamatta – sijoittaa aiempaa vapaammin kesäajalle ja opettajan työviikkojen määrä lisääntyy noin viikolla.

Näistä muutoksista johtuen työaikajärjestelmä vastaa ammatillisen koulutuksen haasteisiin nykyjärjestelmää selvästi paremmin.

Tavoitteena myös aikuiskoulutukseen sopiva malli

Aikuiskoulutuskeskusten määräyksiä voidaan edelleenkin soveltaa OVTES:n perusteella.

Jatkossa neuvotellaan sellaisista vuosityöaikamallin muutoksista, joissa otettaisiin huomioon kaikki aikuiskoulutuksen vaatimukset siten, että malli sopisi myös aikuiskoulutukseen.

Miten työaika muuttuu?

Vuosityöaikamallissa kokoaikaisen opettajan työaika on 1500 tuntia. Tämän lisäksi työnantaja voi ostaa lisätyötä ilman opettajan suostumusta aina 1700 tuntiin asti.

Malli sisältää tuntiopettajajärjestelmän, mikä antaa työnantajalle mahdollisuuden joustaa tuntimäärissä myös alaspäin. Opettajan työajasta 25 % on ajasta ja paikasta riippumatonta eli ns. sitomatonta työaikaa. Joillakin opettajaryhmillä on tästä poikkeava prosentti siirtymäaikana.

Mallisopimuksessa on otettu huomioon myös kilpailukykysopimukseen sisältyvä työajan pidennys.

Mallin palkkataso ja muut työaikamääräykset on pyritty määrittelemään siten, että opettajien sidotun työajan tuntikustannus pysyy keskimäärin samalla tasolla kuin OVTES:ssa.

Miten mukaan kokeiluun?

Suosittelemme ottamaan yhteyttä KT Kuntatyönantajiin mahdollisimman pian, jos olette kiinnostuneet kokeilusta. KT ja OAJ lähtevät siitä, että neuvoteltu vuosityöaikajärjestelmä korvaa ennen pitkää OVTES:n nykymääräykset ja tulee koskemaan ammatillisia opettajia valtakunnallisesti. Kannattaa siis olla mukana varhaisessa vaiheessa mukana kehittämässä yhdessä tulevaisuuden työaikajärjestelmää.

Tukea kokeiluun osallistuville

Vuosityöaikajärjestelmästä on herättänyt suurta kiinnostusta koulutuksen järjestäjien ja opettajiston joukossa. KT ja OAJ pyrkivät vastaamaan tiedon tarpeeseen yhteisellä koulutusmateriaalilla sekä käynneillä oppilaitoksissa.

Näille sivuille kootaan perustietoa kysymyksiä kokeilusta.

KT antaa lisätietoa sopimuksesta myös sähköpostitse tai puhelimitse. Esimerkiksi kustannusvaikutusarvioissa sekä työnantajakohtaisten erityiskysymysten selvittämisessä tarvitaan usein räätälöityä palvelua.

Tutustu myös ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakokeilusta usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin >

Hannu Freund: On tärkeää, että vuosityöaikamalli on toimiva ja kustannukset kohtuullisia (22.1.2019)
Neuvottelupäällikkö Hannu Freund: Vuosityöaikamallilla kohti ammatillisen reformia (27.1.2017)
Paikallinen sopimus opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta x koulutuskuntayhtymässä - MALLI-VES

Yhteystiedot

Hannu Freund

Hannu Freund

neuvottelupäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat