Pöytäkirja kunnallisen pääsopimuksen irtisanomisesta

Kunnallinen pääsopimus on irtisanottu 27.9.2019. Irtisanomisen vuoksi kunnallinen pääsopimus on lakannut olemasta voimassa maaliskuun lopussa.

Huhtikuun alusta alkaen ei ole mahdollista sopia uusia kunnallisen pääsopimuksen 13 §:ään perustuvia paikallisia sopimuksia.

KT ja pääsopijajärjestöt ovat tällä asiakirjalla sopineet, että paikalliset sopimukset jatkuvat keskeytymättöminä 1.4.2020 alkaen. Niiden paikallisten sopimusten, jotka on irtisanottu pääsopimuksen irtisanomisen vuoksi ja jotka ovat päättyneet tai päättyvät 31.3.2020, soveltamista jatketaan. Sama koskee tilannetta, jossa paikallinen sopimus on pääsopimuksen irtisanomisen vuoksi solmittu määräaikaiseksi. Menettely on voimassa, kunnes uusi pääsopimus astuu voimaan.  

Tällä asiakirjalla ei oteta kantaa ns. jälkivaikutukseen.

Helsingissä 31.3.2020  

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY  

JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ SOTE RY
(entinen KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY)