Henkilöstön asema palvelutuotannon muutoksissa. Opas kunnallisille esimiehille

Kunnan oman toiminnan ja kuntien välisen yhteistyön kehittäminen edellyttää tavoitteellista henkilöstöpolitiikkaa.

Oppaassa on tietoa pelisäännöistä, joiden tunteminen on kuntatyönantajille tärkeää muutoksia toteutettaessa.

Julkaisuvuosi:
2010
Hinta:
9.00