Vuosikertomus 2017

Toimintavuoden 2017 helmikuussa tuli voimaan kilpailukykysopimus, jota KT oli vahvasti tekemässä ja jonka sisältöön KT vahvasti vaikutti. Toimintavuonna kunta-alalle neuvoteltiin virka- ja työehtosopimukset, joista päästiin neuvottelutulokseen alkuvuodesta 2018.

Toimintavuonna KT:lla oli merkittävä rooli sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Toteutuessaan sote- ja maakuntauudistus muuttaa kunnallista sopimus- ja neuvottelujärjestelmää. KT ja pääsopijajärjestöt neuvottelivat uudesta sopimus- ja neuvottelujärjestelmästä, joka liittyy uudistuviin kuntiin, julkiseen maakuntaan ja niiden yrityksiin.

KT:ssa valmistauduttiin myös siihen, että KT:n asema muuttuu olennaisesti sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa. Kuntatyönantajia tuettiin muutokseen valmistautumisessa KT:n muutostuki -palvelujen ja erilaisten työnantajaverkostojen kautta.

Julkaisuvuosi:
2018
Julkaisu on ilmainen