Johtajuutta kehittämään!

Kunta-ala on suurten muutosten kourissa. Keskijohdon ja lähiesimiesten muutosjohtamisella on keskeinen rooli muutosten onnistumisessa.

Uudistuva esimiesosaaminen kuntakonsernissa -ohjelmassa (EKJ) on kehitetty kunta-alan johtajuutta ja valmennuskonseptia, joka vaikuttaa sekä esimiehen omaan työhön johtajana, että koko organisaation tai työyhteisön toimintaan.

Tämä opas esittelee kuntien käytäntöjä esimiesvalmennuksen toteuttamisessa sekä EKJ-ohjelmaa.

Julkaisuvuosi:
2016
Julkaisu on ilmainen