Millä eväillä työurat nousuun?

Julkaisuun on koottu tietoa ja toimenpiteitä työssä jatkamisen tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi. Tarvittavat toimenpiteet koskevat johtamista, esimiestyötä ja työyhteisön kehittämistä, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa sekä innovatiivisten työaikajärjestelmien käyttöä.

Julkaisu on suunnattu organisaatioiden lähiesimiehille, henkilöstöyksikölle, henkilöstön edustajille sekä keskijohdolle ja työterveyshuollolle. Julkaisun on laatinut kunta-alan työuraryhmä, jonka muodostavat KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt.

Julkaisuvuosi:
2015
Julkaisu on ilmainen