Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa

Julkaisussa kerrotaan kahdeksassa kunnassa toteutetusta henkilöstövoimavarojen hallinnan kehittämishankkeesta. Se perustuu 160 henkilölle tehtyyn haastatteluun ja henkilöstöjohdolle tehtyjen kyselyjen tuloksiin.

Julkaisu on tarkoitettu kuntien poliittiselle ja virkamiesjohdolle, henkilöstö- ja talousjohdolle sekä esimiehille käytettäväksi silloin, kun pohditaan henkilöstövoimavarojen hallintaa kuntakonsernissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta tulevaisuuden kunnissa -ohjelman toteutti Pro Human Resources Oy yhdessä mukana olevien kuntien kanssa. Julkaisun ovat kirjoittaneet Jari Salomaa ja Sinikka Aho-Salomaa. Kirjoittamista on tukenut Työsuojelurahasto. KT on vastannut julkaisun painattamisesta.

Julkaisuvuosi:
2012
Julkaisu on ilmainen