Työhyvinvointia johtamaan!

Oppaassa on kuvattu ja arvioitu neljän kunnan strategisen hyvinvoinnin tilaa ja kehitetty viitekehystä hyvinvoinnin johtamiseen. Opas on julkaistu osana kunta-alan strategisen hyvinvoinnin ohjelmaa.

Opas on tarkoitettu kuntien johdolle, henkilöstö- ja talousjohdolle sekä esimiehille työvälineeksi strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen. Siinä esiteltyjen mittareiden avulla on helppo seurata työhyvinvoinnin myönteisiä vaikutuksia tuloksellisuuteen.

Julkaisun ovat kirjoittaneet Ossi Aura ja Ville Saarikoski. Sen on tuottanut Excenta Oy Työsuojelurahaston rahoituksella. KT on vastannut julkaisun painattamisesta.

Opas aloittaa KT:n uuden hyviä käytäntöjä esittelevän julkaisusarjan.

Julkaisuvuosi:
2011