Miten uudistus vaikuttaa työmarkkinoihin?

Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille 1.1.2021.

KT tukee maakunta- ja sote-uudistuksessa

Hallitus linjasi marraskuun 2015 alussa, että vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle. Lisäksi perustetaan 5 yhteistyöaluetta nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Alueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta.

Päivystys

Hallitus päätti myös, että laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköitä on 12. Tämä tarkoittaa keskussairaaloita ja niihin liittyviä vaativan sosiaalipäivystyksen yksiköitä.

Muut nykyiset keskussairaalat jatkavat ympärivuorokautisen suppeamman päivystystoiminnan yksikköinä, joita tukee 12 laajan päivystystoiminnan yksikköä.

Yliopistollisina sairaaloina jatkavat nykyiset yliopistosairaalat.

Valinnanvapaus

Osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa sen, että käyttäjä valitsee itse palvelunsa julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajalta. Valinnanvapaus toteutetaan pääsääntöisesti perustason sote-palveluissa ja soveltuvin osin erikoistason sote-palveluissa.

Sote-palveluita koskeva päätöksenteko

Hallituksen linjausten mukaan maakunnat erottavat sote-palveluiden järjestämistä koskevan päätöksenteon oman tuotannon johtamisesta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ammattijohtajat johtavat tuotantoa erillään järjestämistä koskevasta päätöksenteosta. Tämä voidaan tehdä yhtiömuotoa hyödyntäen; tämä eriyttäisi selkeästi järjestäjän ja tuottajan.

Henkilöstön asema

Henkilöstö siirtyy voimaanpanolain nojalla liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Maakunnille myös muita tehtäviä

Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon tehtäväkokonaisuuksien lisäksi maakunnilla on muitakin tehtäviä.

Maakunnat vastaavat 1.1.2021 alkaen:

  • pelastustoimesta
  • ympäristöterveydenhuollosta
  • maaseudun kehittämisestä ja lomituspalveluista
  • alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä
  • maakuntakaavoituksesta
  • maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä
  • maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen aikajana

Kuvan lähde: Sote- ja aluehallintouudistus -sivusto,
http://alueuudistus.fi/aikataulu


 

 

Yhteystiedot

Muutostuki palvelusp

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

Sähköposti:
muutostuki@kt.fi