På svenska

Miten sote-uudistus vaikuttaa henkilöstömääriin?

Sote-uudistuksessa hyvinvointialueille siirtyviksi ja Uudenmaan erillisratkaisuun liittyviksi määritettyjen tehtävien parissa työskenteli noin 222 700 henkilöä lokakuussa 2021. Kunta-alan henkilöstöstä noin 211 500 työskenteli puolestaan niissä tehtävissä, joiden tuottaminen jää tulevaisuudessakin kuntien vastuulle.

KT tukee sote-uudistuksessa. Vektorikuva: pch.vector / Freepik.

Siirtyvään henkilöstöön kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö.

Kuntien opetustoimesta siirtyisivät opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit.

Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö ei ole siirtymässä ainakaan uudistuksen tässä vaiheessa lukuun ottamatta Siun soten (Pohjois-Karjalan hyvinvointialue) eläinlääkäreitä.

Arvioihin siirtyvästä henkilöstöstä liittyy epävarmuutta

Arviot siirtyvästä henkilöstöstä perustuvat Tilastokeskuksen kuntasektorin palkat -aineistoon. Siirtyvien henkilöiden määrä on arvioitu hyödyntäen toimiala-, ammattinimike- ja työnantajatietoja.

Kaikkea siirtyvää henkilöstöä ei voi kuitenkaan kattavasti arvioida näillä rajauksilla, sillä kunnat ovat organisoineet henkilöstönsä monin eri tavoin. Etenkin toimialatilastoinnissa voi olla häilyvyyttä.

Tukitoiminnoissa työskentelevä henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen, jos henkilön työstä vähintään puolet liittyy siirtyviin tehtäväalueisiin. Tilastoaineisto ei kuitenkaan sisällä tietoa työntekijöiden työnkuvista. Tämän vuoksi erityisesti siirtyvän tukipalvelu- ja hallintohenkilöstön määrän arviointiin liittyy tilastollista epävarmuutta.

Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksen periaatteella

Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksen periaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Uudistuksen edellyttämät järjestelyt valmistellaan yhteistoiminnassa hyvinvointialueiden, kuntien ja kuntien henkilöstön edustajien kanssa.

Taulukko 1. Hyvinvointialueille siirtyvä ja kuntiin jäävä henkilöstö

 

Siirtyvä henkilöstö

Kuntiin jäävä henkilöstö

Henkilöstömäärä

222 670

211 537

Kokoaikaisia

185 962 (83,5 %)

184 853 (87,4 %)

Osa-aikaisia

35 937 (16,1 %)

26 335 (12,4 %)

Sivutoimisia

771 (0,3 %)

349 (0,2 %)

Henkilöstöstä naisia

84 %

76 %

Vakinaisia

76 %

75 %

Keski-ikä

44,7

46,4

Lähde: Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto 2021.

Taulukko 2. Kuntasektorilta hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain. Lähde: Kuntasektorin lokakuun palkkatilasto 2021, Tilastokeskus.

Hyvinvointialue

Sote

Palo- ja pelastus-toimi

Palkkaa saavat yhteensä

%-osuus

Virka-vapaalla olevat

Kaikki
yhteensä

Etelä-Karjala

4 847

158

5 005

2,2

289

5 294

Etelä-Pohjanmaa

8 625

143

8 768

3,9

347

9 115

Etelä-Savo

6 907

180

7 087

3,2

300

7 387

Kainuu

3 760

93

3 853

1,7

71

3 924

Kanta-Häme

6 232

282

6 514

2,9

190

6 704

Keski-Pohjanmaa

3 575

63

3 638

1,6

201

3 839

Keski-Suomi

10 193

441

10 634

4,8

547

11 181

Kymenlaakso

6 257

185

6 442

2,9

406

6 848

Lappi

7 734

163

7 897

3,5

402

8 229

Pirkanmaa

18 612

667

19 279

8,7

1 026

20 305

Pohjanmaa

7 602

313

7 915

3,6

502

8 417

Pohjois-Karjala

7 294

353

7 700

3,5

128

7 828

Pohjois-Pohjanmaa

17 292

825

18 117

8,1

943

19 060

Pohjois-Savo

11 967

339

12 306

5,5

589

12 895

Päijät-Häme

6 879

261

7 140

3,2

468

7 608

Satakunta

9 630

214

9 844

4,4

456

10 300

Varsinais-Suomi

21 285

422

21 707

9,7

1 098

22 808

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

24 660

0

24 660

11,1

1 446

26 106

Helsinki

14 060

715

14 775

6,6

1 092

15 867

Itä-Uusimaa

1 948

122

2 070

0,9

124

2 194

Keski-Uusimaa

4 208

1

4 209

1,9

90

4 299

Länsi-Uusimaa

7 881

575

8 456

3,8

377

8 833

Vantaa ja Kerava

4 182

472

4 654

2,1

321

4 975

Yhteensä

215630

6 987

222 670

100

11 413

234 083

Lähde: Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto 2021.

Hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö 2021

Hyvinvointialueille siirtyvien ja kuntiin jäävien työvoimakustannukset

Kuntasektorin työvoimakustannukset olivat 22,25 miljardia vuonna 2021. Kustannusten jakautumista hyvinvointialueille siirtyvien ja kuntiin jäävien kesken on tarkasteltu taulukossa 3 henkilöstömäärien perusteella. Henkilöstömäärät perustuvat KT:n arvioon siirtyvästä ja kuntiin jäävästä henkilöstöstä 1.9.2021.

Taulukko 3. Vuoden 2021 työvoimakustannukset suhteessa hyvinvointialueille siirtyviin ja kuntiin jääviin

Hyvinvointialueille siirtyvät ja kuntiin jäävät

Työvoimakustannukset yhteensä
Mrd euroa

%-osuus työvoimakustannuksista

Hyvinvointialueille siirtyvät

11,86

53,3 %

Kuntiin jäävät

10,39

46,7 %

Yhteensä

22,25

100,0 %

Lähde: Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto, palkkaa saanut henkilöstö lokakuu 2021

KT päivitti helmikuussa 2022 arvioitaan palkkojen harmonisoinnin kustannuksista hyvinvointialueuudistuksessa. Todennäköisimpänä KT pitää arviota, jonka mukaan harmonisointi nostaa työvoimakustannuksia vuositasolla noin 680 miljoonaa euroa.