Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallinen valmistelu

Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat sekä uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

KT tukee maakunta- ja sote-uudistuksessa

Maakunnat perustetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Jatkossa 18 maakuntaa järjestää kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut.

Maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä kunnista, kuntayhtymistä, maakuntien liitoista, ELY-keskuksista, TE-toimistoista ja aluehallintovirastoista.

Maakunnilla on monialaisia tehtäviä

 Uusille maakunnille siirretään 1.1.2021 lähtien seuraavat tehtävät:

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • pelastustoimi
 • ympäristöterveydenhuolto
 • maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
 • alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus ja rakennustoiminnan edistäminen
 • kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu ja vesi- ja merenhoito
 • liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
 • maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
 • yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen
 • lain perusteella annettavat muut alueelliset tehtävät.

Kunnilta siirtyviä tehtäviä ovat

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • pelastustoimi
 • ympäristöterveydenhuolto
 • elintarvikevalvonnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja niiden valvonnan tehtävät
 • maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituspalvelut
 • maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät.  

Uudistuksessa sote-kuntayhtymät, maakuntien liitot, ELY-keskukset ja TE-toimistot lakkautetaan ja kuusi aluehallintovirastoa yhdistetään uudeksi Valtion lupa- ja valvontavirastoksi.

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano

Toimeenpanon organisointia valtioneuvostossa on uudistettu. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa muutosorganisaatiota sekä siirtyä edustuksellisista työryhmistä verkostomaiseen ja avoimeen työskentelyyn.

KT:n vastuulla on HR-vastuuvalmistelijoiden verkosto. Verkostossa käsitellään sekä lakisääteistä työmarkkinatoimintaa ja työnantajaedunvalvontaa että tulokselliseen henkilöstöjohtamiseen liittyviä kysymyksiä.

Lisäksi KT:lla on edelleen edustus (Valtiosektorin) poikkihallinnollisessa yhteistoimintaelimessä, jonka tehtävänä on käsitellä maakuntauudistuksessa valtiolta maakuntiin ja valtion sisällä siirtyvää henkilöstöä koskevia asioita noudattaen ns. poikkihallinnollisesta yhteistoimintamenettelyä siten kuin valtiosektorin poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta on sovittu.

Uudistuksen toimeenpanon organisointi valtioneuvostossa

Toimeenpanon organisointi valtioneuvostossa

 

Yhteystiedot

Muutostuki palvelusp

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

Sähköposti:
muutostuki@kt.fi