På svenska

Hyvinvointisektorin työ- ja virkaehtosopimukset

KT ja pääsopijajärjestöt ovat toukokuussa 2020 sopineet, että hyvinvointialueille tehdään kolme työ- ja virkaehtosopimusta: sote-sopimus, lääkärisopimus ja maakunnan yleinen sopimus. 1.7.2021 alkaen hyvinvointialueelle palkattavaan henkilöstöön sovelletaan kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia (KVTES, SOTE-sopimus 1.9.2021 alkaen sekä LS ja TS). Työ- ja virkaehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

Sote-uudistuksen aikataulu ja siihen liittyvät työmarkkinatoimenpiteet kuten uusien sopimusten voimaantulo.

1.7.2021

Sote-uudistuksen lainsäädäntö tulee voimaan. Hyvinvointialueet perustetaan.

KT-laki tulee voimaan.

Hyvinvointialueiden henkilöstöön sovellettavat työ- ja virkaehtosopimukset

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat sopineet erillisellä työ- ja virkaehtosopimuksella, että hyvinvointialueelle palkattavaan henkilöstöön sovelletaan kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia (KVTES, SOTE-sopimus 1.9.2021 alkaen, LS ja TS). Työ- ja virkaehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

Työ- ja virkaehtosopimus hyvinvointialueiden henkilöstöön sovellettavista työ- ja virkaehtosopimuksista  

1 § Tämä työ- ja virkaehtosopimus on voimassa 1.7.2021–28.2.2022. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 28.2.2022 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

2 § Hyvinvointialuetta koskevan lain 1 §:ssä tarkoitettujen hyvinvointialueiden palveluksessa olevaan henkilöstöön sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), sosiaali- ja terveysalan työ- ja virkaehtosopimusta (SOTE-sopimus), kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta (LS) ja kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS).

3 § Tätä työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnasta annetun lain voimaantulosta alkaen.

Helsingissä 19.4.2021 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS (KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT)
 
JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY
 
JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ SOTE RY  


1.9.2021

Väliaikaishallinto aloittaa työnsä.

SOTE-sopimuksen piiriin kuuluva henkilöstö siirretään KVTES-sopimuksesta SOTE-sopimukseen.

1.3.2022

Hyvinvointialueiden valtuustot aloittavat työnsä.

Uusi sopimuskausi alkaa, ensimmäinen SOTE-sopimus on voimassa 1.9.2021–28.2.2022.

Lääkärisopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

1.1.2023

Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille.

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille.

Hyvinvointialuejaoston uudet sopimukset SOTE-sopimus, lääkärisopimus ja yleinen sopimus tulevat voimaan.

 

 

KT:n muutostuki sote-uudistuksessa

Sähköposti:
muutostuki@kt.fi