KT tukee kuntatyönantajia muuttuvassa toimintaympäristössä

KT tukee kuntien ja kuntayhtymien toimintaa työnantajina ja tuottaa niille välineitä hyvään henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaan.

Toimintaympäristö

Julkisen talouden rakennemuutokset vaikuttavat myös kuntatyönantajien tehtäviin ja kunnalliseen työmarkkinatoimintaan. Sote- ja maakuntauudistuksessa noin puolet kunta-alan henkilöstöstä siirtyy maakuntiin ja sen konserniyhteisöihin. Samaan aikaa kuntien kustannuksia pyritään vähentämään karsinalla lakisääteisiä tehtäviä.

KT:n toimintaa ja palveluita kehitetään työnantajien tarpeiden pohjalta

Uuden KT:n työnantajaedunvalvontaa, palveluja ja kehittämistoimintaa rakennetaan kuntien, maakuntien ja yhteisöjäsenten tarpeiden pohjalta. Toisaalta ammattijärjestöt uudistavat toimintaansa ja neuvotteluorganisaatioitaan.

Tulevaisuutta leimaa taloudellinen epävarmuus. Työvoimakustannuksia on hillittävä ja  kuntien ja maakuntien vastuulla olevien palvelujen tuloksellisuutta ja kilpailukykyä parannettava. KT vastaa näihin vaatimuksiin työmarkkinakeskusjärjestönä ja liittotason työnantajaorganisaationa.

Tavoitteena vakaa työmarkkinakehitys ja uudistuminen

Haluamme edistää vakaata työmarkkinakehitystä ja jäsenyhteisöjen tarpeista lähtevää uudistumista.

EU:n ohjaus työlainsäädännön, talous- ja työllisyyspolitiikan sekä hyvinvointipalvelujen alalla vaikuttaa myös kuntiin ja tuleviin maakuntiin. Työelämäasioita koskeva EU-edunvalvonta on tärkeä osa KT:n työnantajaedunvalvontaa.

Konsernirakenne, yhtiöittäminen ja markkinapalvelujen kasvava rooli leimaavat kunta- ja maakunta-alan työmarkkinatoimintaa. Kehitämme henkilöstövoimavaroja ja ennakointia kunta- ja maakuntakonserneissa.

Mittavat organisaatiouudistukset ovat monitahoisia ja -vaiheisia muutoksia, joissa henkilöstöjohtamisella on tärkeä rooli. Palvelurakenteisiin syntyy uusia tehtäviä sekä työ- ja palveluprosesseja uusine osaamisvaatimuksineen. Työyhteisöt ja työntekotavat moninaistuvat. Myös uusi tekniikka muokkaa niitä.

Edunvalvonnan ohella tärkeä osa KT:n toimintaa on kehittää henkilöstöjohtamiseen, tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun kuuluvia tehtäviä.

Yhteystiedot

Jorma Palola

Jorma Palola

neuvottelupäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2588
Matkapuhelin:
+358 50 512 5300
Sähköposti:
Jorma.Palola@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen