På svenska

KT tukee työnantajia muuttuvassa toimintaympäristössä

KT tukee kuntien ja kuntayhtymien toimintaa työnantajina ja tuottaa niille välineitä hyvään henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaan.

Toimintaympäristö

Julkisen talouden rakennemuutokset vaikuttavat myös kuntatyönantajien tehtäviin ja alan työmarkkinatoimintaan. Hyvinvointialueiden perustamisen myötä noin puolet kunta-alan henkilöstöstä siirtyy maakuntiin ja sen konserniyhteisöihin, kun sote- ja pelastusalan ammattilaiset siirtyvät niiden palvelukseen. Samaan aikaa kuntien kustannuksia pyritään vähentämään karsimalla lakisääteisiä tehtäviä.

KT:n toimintaa ja palveluita kehitetään työnantajien tarpeiden pohjalta

KT:n työnantajaedunvalvontaa, palveluja ja kehittämistoimintaa rakennetaan kuntien, hyvinvointialueiden ja yhteisöjäsenten tarpeiden pohjalta. Palveluja uudistetaan vuoteen 2023 mennessä, jolloin hyvinvointialueet ovat toiminnassa. Samalla myös ammattijärjestöt uudistavat toimintaansa ja neuvotteluorganisaatioitaan.

Tulevaisuutta leimaa taloudellinen epävarmuus, erityisesti Suomen väestökehityksen ja toimintaympäristön muuttumisen vuoksi. Työvoimakustannuksia on hillittävä ja kuntien ja hyvinvointialueiden vastuulla olevien palvelujen tuloksellisuutta ja kilpailukykyä parannettava. KT vastaa näihin vaatimuksiin työmarkkinakeskusjärjestönä ja liittotason työnantajaorganisaationa.

Tavoitteena vakaa työmarkkinakehitys ja uudistuminen

Haluamme edistää vakaata työmarkkinakehitystä ja jäsenyhteisöjen tarpeista lähtevää uudistumista.

EU:n ohjaus työlainsäädännön, talous- ja työllisyyspolitiikan sekä hyvinvointipalvelujen alalla vaikuttaa myös kuntiin ja hyvinvointialueisiin. Työelämäasioita koskeva EU-edunvalvonta on tärkeä osa KT:n työnantajaedunvalvontaa.

Kehitämme henkilöstövoimavaroja ja ennakointia kunta- ja maakuntakonserneissa.

Mittavat organisaatiouudistukset ovat monitahoisia ja -vaiheisia muutoksia, joissa henkilöstöjohtamisella on tärkeä rooli. Palvelurakenteisiin syntyy uusia tehtäviä sekä työ- ja palveluprosesseja uusine osaamisvaatimuksineen. Työyhteisöt ja työntekotavat moninaistuvat työn murroksen edetessä. Myös uusi tekniikka muokkaa niitä.

Edunvalvonnan ohella tärkeä osa KT:n toimintaa on kehittää henkilöstöjohtamiseen, tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun kuuluvia tehtäviä.