KT on kuntatyönantajien etujärjestö

KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla. KT on myös työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä.

KT neuvottelee ja tekee kunta-alan virka- ja työehtosopimukset henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa. Se tukee kuntien työnantajatoimintaa muun muassa antamalla suosituksia palvelussuhdetta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua koskevissa asioissa. KT hoitaa myös kuntatyönantajien edunvalvonnan Euroopan unionissa.

Kunta-alan sopimusjärjestelmän piirissä ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät sekä kunnalliset liikelaitokset ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat.

KT on osa Suomen Kuntaliittoa, jossa se hoitaa työmarkkinoita ja työelämän kehittämistä koskevat asiat.

KT:n toimisto

KT:ssä työskentelee noin 50 toimihenkilöä. Toimistoa johtaa kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

KT:n henkilöstö työskentelee asiantuntijatehtävissä eri osaamisalueilla, joita ovat:

  • viestintä ja Kuntatyönantajan toimitus
  • yleiset palvelussuhdeasiat
  • sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat
  • opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat
  • työmarkkinatutkimus
  • henkilöstövoimavarojen kehittäminen

Valtuuskunta käyttää KT:n päätösvaltaa

Valtiovarainministeriö määrää KT:n valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet nelivuotiskaudeksi, joka alkaa kuntavaalien jälkeisen vuoden lokakuun alusta.

Valtuuskunnan jäsenet edustavat kunnallista työnantajaa ja ovat keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään tai kuntien keskusjärjestöön. Jäseniä määrättäessä otetaan huomioon kunnissa vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä tasapuolisuusnäkökohdat. 

Nykyisen valtuuskunnan toimikausi on 1.10.2013–31.12.2017. Valtuuskuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtiovarainministeriö on määrännyt heidät Suomen Kuntaliiton ehdotuksen mukaisesti.

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii johdon asiantuntija Ritva Viljanen ja varapuheenjohtajina lääkäri Jaana Ylä-Mononen ja palvelujohtaja Jorma Haapanen.

KT:n valtuuskunta 1.10.2013–31.12.2017

Varsinainen jäsen

 

Henkilökohtainen varajäsen

   
 

Kotikunta

 

Kotikunta

 

Jorma Haapanen,
palvelujohtaja

Kirkkonummi

Miia-Hannele Vuori,
palvelupäällikkö

Tampere

Kok.

Maritta Vuorinen,
toimialajohtaja

Lahti

Pekka Majuri,
kaupunginvaltuutettu

Helsinki

Kok.

Markku Lumio,
kaupnginjohtaja

Kauhava

Sari Raassina,
erikoislääkäri

Kuopio

Kok.

Kirsi-Marja Lievonen,
henkilöstöjohtaja

Helsinki

Matti Viialainen,
maakuntajohtaja

Puumala

SDP

Juha Majalahti,
kunnanjohtaja

Eura

Petra Määttänen,
hallintojohtaja

Turku

SDP

Ritva Viljanen,
johdon asiantuntija

Vantaa

Kari Kiiskinen,
työsuojelutarkastaja

Äänekoski

SDP

Pentti Itkonen,
toimitusjohtaja

Lappeenranta

Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja

Hirvensalmi

Kesk.

Jaana Ylä-Mononen,
lääkäri

Virrat

Jouko Kantola, henkilöstöpäällikkö

Joensuu

Kesk.

Aulis Laaksonen,

OTM

Pori

Riitta Pitkänen, hallintojohtaja

Lohja

Vas.

Kirsi Ojansuu-Kaunisto,
teol.kand., KM, emäntä

Hämeenlinna

Paula Nordenström,
opiskelija, yrittäjä

Lohja

Vihr.

Reijo Ojennus,
yrittäjä

Parkano

Armi Kärki,
lehtori

Pirkkala

PerusS

KT:n asema perustuu lakiin

Keskitetty työnantajaedunvalvonta alkoi kunta-alalla vuonna 1970, jolloin KT:n edeltäjää Kunnallista sopimusvaltuuskuntaa koskeva laki tuli voimaan. Lakia uudistettiin vuonna 1987, kun Kunnallisesta sopimusvaltuuskunnasta tuli Kunnallinen työmarkkinalaitos ja vuonna 1993, jolloin KT tuli osaksi Suomen Kuntaliittoa.

Vuonna 1993 säädetyssä laissa kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta on määritelty muun muassa KT:n perustehtävät, valtuuskunnan asettaminen ja toiminnan rahoitus. Lakia on täydennetty vuonna 1999 tietojensaantioikeudella valtion viranomaisilta. Vuonna 2007 muutettiin lain 2 §:ää, joka koskee valtuuskuntaa. 25. lokakuuta 2017 lakia muutettiin  niin, että valtuuskunnan toimikausi alkaa kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuussa.

Lakiin sisältyy myös työmarkkinalaitoksen taloudenhoitoa ja kuntien maksuosuuksia koskevia määräyksiä. KT:n menot peritään kunnilta maksuosuuksina, jotka määräytyvät puoliksi kuntien veroäyrien luvun ja puoliksi asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993) Finlexissä >

Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (64/1999) Finlexissä >

Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (1007/2007) Finlexissä >

Yhteystiedot

Markku Jalonen

Markku Jalonen

kunta-alan työmarkkinajohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Johto