KT on kuntatyönantajien etujärjestö

KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla. KT on myös työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä.

KT:n organisaatio

KT neuvottelee ja tekee kunta-alan virka- ja työehtosopimukset henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa. Se tukee kuntien työnantajatoimintaa muun muassa antamalla suosituksia palvelussuhdetta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua koskevissa asioissa. KT hoitaa myös kuntatyönantajien edunvalvonnan Euroopan unionissa.

Kunta-alan sopimusjärjestelmän piirissä ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät sekä kunnalliset liikelaitokset ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat.

KT on osa Suomen Kuntaliittoa, jossa se hoitaa työmarkkinoita ja työelämän kehittämistä koskevat asiat.

KT:n toimisto

KT:ssä työskentelee noin 50 toimihenkilöä. Toimistoa johtaa kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

KT:n henkilöstö työskentelee asiantuntijatehtävissä eri osaamisalueilla, joita ovat:

  • viestintä ja Kuntatyönantajan toimitus
  • yleiset palvelussuhdeasiat
  • sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat
  • opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat
  • työmarkkinatutkimus
  • henkilöstövoimavarojen kehittäminen

Valtuuskunta käyttää KT:n päätösvaltaa

Valtiovarainministeriö määrää KT:n valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet nelivuotiskaudeksi, joka alkaa kuntavaaleja seuraavan vuoden alusta.

Valtuuskunnan jäsenet edustavat kunnallista työnantajaa ja ovat keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään tai kuntien keskusjärjestöön. Jäseniä määrättäessä otetaan huomioon kunnissa vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä tasapuolisuusnäkökohdat. 

Nykyisen valtuuskunnan toimikausi on 1.1.2018–31.12.2021. Valtuuskuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtiovarainministeriö on määrännyt heidät Suomen Kuntaliiton ehdotuksen mukaisesti.

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen ja varapuheenjohtajina terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen ja palvelujohtaja Jorma Haapanen.

KT:n valtuuskunta 1.1.2018–31.12.2021

Varsinainen jäsen

Kotikunta

Henkilökohtainen varajäsen

Kotikunta

 

Haapanen Jorma,
palvelujohtaja

Kirkkonummi

Pirhonen Jarmo,
kaupunginjohtaja

Kuopio

Kok.

Leisimo Eino,
toimialajohtaja

Jyväskylä

Rahkonen Hannu,
kapteeni evp

Lahti

Kok.

Valtonen Sinikka,
henkilöstöjohtaja

Turku

Raukko Päivi,
sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Hämeenlinna

Kok.

Lievonen Kirsi-Marja,
henkilöstöjohtaja

Helsinki

Vainio Eero,
kunnanjohtaja

Petäjävesi

SDP

Määttänen Petra,
hallintojohtaja

Turku

Alho Olli,
kaupunkikehitysjohtaja

Siuntio

SDP

Majalahti Juha,
kunnanjohtaja

Eura

Halonen Hilkka,
toiminnanjohtaja

Kemi

SDP

Niiranen Taina,
terveys- ja hyvinvointijohtaja

Parkano

Ruhanen Seppo,
kunnanjohtaja

Hirvensalmi

Kesk.

Riikonen Olli,
kunnanjohtaja

Tohmajärvi

Laine Marja-Leena,
varhaiskasvatuspäällikkö

Hyvinkää

Kesk.

Ojansuu-Kaunisto Kirsi,
teol.kand., KM,

Hämeenlinna

Nordström Paula,
toiminnanjohtaja

Lohja

Vihr.

Koskinen Marko,
yrittäjä

Kitee

Kärkkäinen Ilpo,
kunnanvaltuuston pj

Sonkajärvi

PerusS

Heikkinen Pekka,
HM, kunnanvaltuutettu

Tuusula

Luosujärvi Riitta,
sairaanhoitopiirin johtaja

Kemi

Vas.

KT:n asema perustuu lakiin

Keskitetty työnantajaedunvalvonta alkoi kunta-alalla vuonna 1970, jolloin KT:n edeltäjää Kunnallista sopimusvaltuuskuntaa koskeva laki tuli voimaan. Lakia uudistettiin vuonna 1987, kun Kunnallisesta sopimusvaltuuskunnasta tuli Kunnallinen työmarkkinalaitos ja vuonna 1993, jolloin KT tuli osaksi Suomen Kuntaliittoa.

Vuonna 1993 säädetyssä laissa kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta on määritelty muun muassa KT:n perustehtävät, valtuuskunnan asettaminen ja toiminnan rahoitus. Lakia on täydennetty vuonna 1999 tietojensaantioikeudella valtion viranomaisilta. Vuonna 2007 muutettiin lain 2 §:ää, joka koskee valtuuskuntaa. 25. lokakuuta 2017 lakia muutettiin  niin, että valtuuskunnan toimikausi alkaa kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuussa.

Lakiin sisältyy myös työmarkkinalaitoksen taloudenhoitoa ja kuntien maksuosuuksia koskevia määräyksiä. KT:n menot peritään kunnilta maksuosuuksina, jotka määräytyvät puoliksi kuntien veroäyrien luvun ja puoliksi asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993) Finlexissä >

Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (64/1999) Finlexissä >

Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (1007/2007) Finlexissä >

KT:n vuosikertomus 2019

Tutustu KT:n edunvalvontaan vuonna 2019 sähköisen vuosikertomuksemme kautta >

 

Yhteystiedot

Markku Jalonen

Markku Jalonen

kunta-alan työmarkkinajohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Johto