På svenska
Julkaisu

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2020–2021

KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020-28.2.2022. Sopimukseen tuli muutoksia 1.9.2021 alkaen, kun osa sopimuksensoveltamisalan piiriin kuuluvista siirettiin SOTE-sopimuksen ja osa OVTES:n piiriin. KVTES:n liitteet 3 ja 4 eivät ole enää voimassa 1.9.2021 lukien. KVTES:n 2. uudistettu painos on julkaistu verkkojulkaisuna KT:n sivuilla.

Sopimuskaudella 2020–2021 tehdään kaksi yleiskorotusta ja käytössä on myös paikallinen järjestelyerä.

KVTES:iin sisältyy kaksi yleiskorotusta ja paikallinen järjestelyerä

Ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Korotuksen suuruus 26 euroa, mutta kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021. Sen suuruus yksi prosenttia. Molempien yleiskorotusten lisäksi palkkausluvun mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

KVTES:n yleiskorotukset koskevat myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Myös palkkahinnoitteluliitteiden 1–8 peruspalkkoja ja palkkausluvun vähimmäispalkkaa korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Sen suuruus on 0,8 prosenttia KVTES:n palkkasummasta. 

Sopimuskauden yleiskorotuksista sekä paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta ja neuvottelumenettelystä on määräykset KVTES:n allekirjoituspöytäkirjassa.

Allekirjoituspöytäkirjassa kerrotaan myös sopimuskaudelle asetetuista KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisistä työryhmistä.

Työaikamääräyksiin muutoksia

KVTES 2020–2021 -sopimuksen työaikamääräyksiin on tullut muutoksia, joista osa johtuu uudesta työaikalaista ja osa kiky-sopimuksen mukaisen työajan pidennysten poistumisesta 31.8.2020 lukien. 

Säännöllisiä työaikoja lyhennettiin kilpailukykysopimuksessa sovittua tuntimäärää vastaavasti. KVTES:n piirissä työskentelevien viikoittainen säännöllinen työaika lyheni 30 minuuttia.

Säännöllisen työajan pidennysten poistuessa korvaavina määräyksinä on sovittu muutoksia eräisiin KVTES:n työaikaluvun ja vuosilomaluvun määräyksiin.

Työaikalaista johtuvat sopimusmääräysmuutokset tulivat voimaan 1.huhtikuuta 2020 alkaen ja niitä sovelletaan takautuvasti. KVTES:n työaikaluvun käsitteitä muutettiin vastaamaan työaikalaissa käytettyjä käsitteitä.

Myös perhepäivähoitajien (KVTES:n liite 12) ja maatalouslomittajien (KVTES:n liite 13) työaikamääräyksiin tuli muutoksia.

Osapuolet neuvottelevat sopimusjärjestelmän uudistamisesta

Sopimusratkaisuun 2020–2021 sisältyy virka- ja työehtosopimus kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta. Jatkosopimuksella kunnallisen pääsopimuksen voimassaolo jatkuu katkeamattomana. Molemmat sopimukset löytyvät KVTES 2020–2021 -sopimuskirjasta.
 
Pääsopimuksen jatkosopimuksessa sopijaosapuolet sopivat neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän uudistamisesta. Muutoksista neuvotellaan sovittujen määräaikojen puitteissa.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
336 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-715-5
ISBN-numero (Www):
978-952-7465-06-6 (2. uudistettu painos)
Julkaistu:
9/2020 (painettu) 9/2021 (verkkojulkaisun 2. uudistettu painos)
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat / Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
1. painos (painettu), 2. uudistettu painos (verkkojulkaisu)