På svenska
Julkaisu

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2020–2021

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piirissä on 6 300 palkansaajaa. TTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Tuntipalkkausta käytetään kausiluonteisissa työtehtävissä, kuten katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä.

Palkantarkistukset allekirjoituspöytäkirjassa

Sopimuskaudella 2020–2021 tehdään kaksi yleiskorotusta ja käytössä on myös paikallinen järjestelyerä.  

Ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Perustuntipalkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.8.2020 lukien 12–20 senttiä ja urakkapalkkoja 1 prosentilla. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 senttiä.

Toinen yleiskorotus tehdään huhtikuussa 2021. Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,0 prosenttia.

Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Sen suuruus on 0,8 prosenttia TTES:n palkkasummasta.  

Sopimuskauden yleiskorotuksista sekä paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta ja neuvottelumenettelystä on määräykset allekirjoituspöytäkirjassa. Allekirjoituspöytäkirjasta löytyy myös määräys, johon on listattu sopimusteksteihin tehdyt muutokset ja tarkennukset.  

Työaikamääräyksiin muutoksia

TTES:n työaikamääräyksiin on tullut muutoksia, joista osa johtuu uudesta työaikalaista ja osa kiky-sopimuksen mukaisen työajan pidennysten poistumisesta 31. elokuuta 2020 lukien.  

Säännöllisiä työaikoja lyhennettiin kilpailukykysopimuksessa sovittua tuntimäärää vastaavasti. TTES:n piirissä työskentelevien säännöllinen työaika lyheni 38 tuntiin 15 minuuttiin viikossa.

Arkipyhäkorvaus korottui siten, että se maksetaan 7 tunnin 39 minuutin ajalta. Lomapalkkavapaasta on uusi sopimusmääräys.

Työaikalaista johtuvia sopimusmuutoksia tuli sopimusmääräyksiin, jotka koskevat vuorotyön määritelmää, viikkolepoa ja enimmäistyöaikaa. Muutokset tulivat voimaan 1.4.2020 takautuvasti. 

Osapuolet neuvottelevat sopimusjärjestelmän uudistamisesta

Sopimusratkaisuun 2020–2021 sisältyy virka- ja työehtosopimus kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta. Jatkosopimuksella kunnallisen pääsopimuksen voimassaolo jatkuu katkeamattomana. Molemmat sopimukset löytyvät TTES 2020–2021 -sopimuskirjasta.

Pääsopimuksen jatkosopimuksessa sopijaosapuolet sopivat neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän uudistamisesta. Muutoksista neuvotellaan sovittujen määräaikojen puitteissa.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
176 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-731-5
ISBN-numero (Www):
978-952-293-732-2
Julkaistu:
9/2020 (painettu)
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos