På svenska
Julkaisu

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2020–2021

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä on 24 000 palkansaajaa. TS 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Teknisen sopimuksen suurin ammattiryhmä on palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Muita ammattiryhmiä ovat muun muassa kiinteistön hoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit.

Palkantarkistukset ja työryhmät allekirjoituspöytäkirjassa

Sopimuskaudella 2020–2021 tehdään kaksi yleiskorotusta ja käytössä on myös paikallinen järjestelyerä.  

Ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Tehtäväkohtaisen palkan korotuksen suuruus on 26 euroa kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. TS:n henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,22 prosentilla.

Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021 lukien. Tehtäväkohtaisen palkan korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. TS:n henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,0 prosentilla.

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten palkkojen vähimmäispalkkoja ja TS:n 20 §:n mukaista vähimmäispalkkaa korotettiin yleiskorotuksia vastaavasti.

Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Sen suuruus on 0,8 prosenttia TS:n palkkasummasta. Järjestelyerästä kohdennetaan 0,3 prosenttia henkilökohtaisiin lisiin ja 0,5 prosenttia tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin.

Sopimuskauden yleiskorotuksista sekä paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta ja neuvottelumenettelystä on määräykset allekirjoituspöytäkirjassa.  

Allekirjoituspöytäkirjassa kerrotaan myös sopimuskaudelle asetetuista KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisistä työryhmistä.  

Työaikamääräyksiin muutoksia

TS 2020–2021 -sopimuksen työaikamääräyksiin on tullut muutoksia, joista osa johtuu uudesta työaikalaista ja osa kiky-sopimuksen mukaisen työajan pidennysten poistumisesta 31. elokuuta 2020 lukien.  

Säännöllisiä työaikoja lyhennettiin kilpailukykysopimuksessa sovittua tuntimäärää vastaavasti. KVTES:n työaikaluvun yleistyöajan, toimistotyöajan, jaksotyöajan sekä liitteen 18 työaikaa on lyhennetty 30 minuuttia viikossa.

Muutoksen yhteydessä arkipyhälyhennyksen pituutta on muutettu kunkin työaikamuodon kohdalla. Myös ylityörajoja on muutettu.

Työaikaa koskeviin sopimusmääräyksiin on tullut muutoksia TS-sopimuksen liitteissä 2 ja 7. 

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
79 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-727-8
ISBN-numero (Www):
978-952-293-728-5
Julkaistu:
10/2020 (painettu)
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos