På svenska
Julkaisu

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2020–2021

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 2020–2021 on voimassa 1.4.2020– 28.2.2022. OVTES:n soveltamisalalle siirettiin KVTES:n piiristä varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan ja päiväkodin johtajan tehtävissä toimivaa henkilöstöä 1.9.2021 lukien. OVTES:n 2. uudistettu painos on julkaistu verkkojulkaisuna KT:n sivuilla.

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piirissä on noin 80 700 opettajaa.

Varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät OVTES:n piiriin 1.9.2021 lukien. Siirtyneen henkilöstön palvelussuhteenehdot ovat OVTES:n osiossa G. Valtaosa opettajista  työskentelee peruskouluissa. Lisäksi opettajia työskentelee lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Palkantarkistuksista ja työryhmistä allekirjoituspöytäkirjassa 

Sopimuskaudella 2020–2021 tehdään kaksi yleiskorotusta ja käytössä on paikallinen järjestelyerä. Ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Korotuksen suuruus on peruskoulussa ja lukiossa 0,87 prosenttia, ammatillisissa oppilaitoksissa 0,95 prosenttia ja muilla 1,24 prosenttia. 

Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021. Sen suuruus on peruskoulussa ja lukiossa 0,72 prosenttia, ammatillisissa oppilaitoksissa 0,99 prosenttia ja muilla 0,75 prosenttia. Molempien yleiskorotusten lisäksi palkkausluvun mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti. 

Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Sen suuruus on 0,8 prosenttia OVTES:n palkkasummasta. Ammatillisen oppilaitoksen osio C opetushenkilöstöllä paikallinen erä on 0,4 prosenttia ko henkilöstön palkkasummasta. 

Sopimuskauden yleiskorotuksista sekä paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta ja neuvottelumenettelystä on määräykset OVTES:n allekirjoituspöytäkirjassa. 

Allekirjoituspöytäkirjassa on määräys, jolla on sovittu keskitetysti käytetyistä järjestelyeristä perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa. 

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys 

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut työajan pidennykset olivat voimassa 31.7.2020 asti.  

OVTES:n osio A 31 §:n soveltamisohjeen kohdan 2 mukaisen kokonaistyöajassa olevan opetushenkilöstön työajan pidennys oli voimassa KVTES:n toimistotyöajan mukaisesti 30.8.2020 saakka. Ammatillisten oppilaitosten osion C kokoaikaisen opettajan ja opinto-ohjaajan vuosityöajan pituus säilyy ennallaan. 

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittujen työaikojen pidennysten poistuessa tilalle on sovittu liite- ja osiokohtaisesti erinäisiä muutoksia. Nämä muutokset tulevat voimaan kussakin liitteessä erikseen ilmoitettuina ajankohtina.  

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö siirtyi 1.9.2021 KVTES:n piiristä OVTES:in piiriin. Palvelussuhteen ehdot eivät muutu siirrossa. Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöä koskevista määräyksistä on tiedotettu KT:n yleiskirjeellä. 

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
179 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-719-3
ISBN-numero (Www):
978-952-7465-07-3 (2. uudistettu painos)
Julkaistu:
9/2020 (painettu) 9/2021 (verkkojulkaisun 2. uudistettu painos)
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat / Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
1. painos (painettu), 2. uudistettu painos (verkkojulkaisu)