På svenska
Julkaisu

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2020–2021

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen piirissä on 17 300 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä. LS 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Kunta-alalla työskentelevistä lääkäreistä 10 200 työskentelee sairaaloissa ja 4 000 terveyskeskuksissa. Hammaslääkäreinä työskentelee 2 500 ja eläinlääkäreinä noin 500 lääkäriä.

Palkantarkistukset ja työryhmät allekirjoituspöytäkirjassa

Sopimuskaudella 2020–2021 tehdään kaksi yleiskorotusta ja käytössä on myös paikallinen järjestelyerä.

Ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020 ja toinen 1.4.2021.  

Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Sen suuruus on 0,8 prosenttia KVTES:n palkkasummasta.  

Sopimuskauden yleiskorotuksista sekä paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta ja neuvottelumenettelystä on määräykset allekirjoituspöytäkirjassa.

Allekirjoituspöytäkirjassa kerrotaan myös sopimuskaudelle asetetuista KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisistä työryhmistä. 

Työaikamääräyksiin muutoksia

Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiin on tullut muutoksia, joista osa johtuu uudesta työaikalaista. Kiky-sopimuksen mukaiset työajan pidennykset jäivät lääkärisopimukseen.  

Työaikalaista johtuvat sopimusmääräysmuutokset tulivat voimaan 1.4.2020 alkaen ja niitä sovelletaan takautuvasti. 

Pääsopimuksen voimassaolo jatkuu

Sopimusratkaisuun 2020–2021 sisältyy virka- ja työehtosopimus kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta. Jatkosopimuksella kunnallisen pääsopimuksen voimassaolo jatkuu katkeamattomana. Molemmat sopimukset löytyvät sopimuskirjasta.

Pääsopimuksen jatkosopimuksessa sopijaosapuolet sopivat neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän uudistamisesta. Muutoksista neuvotellaan sovittujen määräaikojen puitteissa.

Julkaisutiedot

ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-723-0  
ISBN-numero (Www):
978-952-293-724-7
Julkaistu:
9/2020
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos