Julkaisu

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2018–2019

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala. Sen piirissä on 310 000 palkansaajaa.

Sopimukseen kuuluvia suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.

Sopimuskirjan sisältö on jaettu kahdeksaan lukuun ja kahdeksaantoista liitteeseen.

Luvuissa on määryksiä

  • palkkauksesta, pallkkausjärjestelmästä ja palkkioista (II luku)
  • työajoista (III luku)
  • vuosilomasta (IV luku)
  • virka- ja työvapaista sekä perhevapaista (V luku)
  • kustannusten ja luontoissuoritusten korvauksista (VI luku)
  • luottamusmiehistä (VII luku)
  • lomauttamisesta, osa-aikaistamisesta sekä palvelussuhteen päättymisestä (VIII luku).

Liitteistä löytyy eri ammattiryhmiä koskevia märäykset sekä muun muassa matkakustannuksiin ja työaikaan liittyiviä määräyksiä.

Lisäksi KVTES 2018–2019 sisältää työ- ja virkaehtosopimuksen paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta sekä virka- ja työehtosopimuksen lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta.

Painetun kirjan painos loppuunmyyty

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018– 2019 painos on loppuunmyyty, mutta se on luettavissa verkkojulkaisuna KT:n verkkosivuilla.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
328 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-555-7
ISBN-numero (Www):
978-952-293-556-4
Julkaistu:
4/2018 (painettu)
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos