Julkaisu

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018–2019

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piirissä on 62 000 opettajaa. He työskentelevät peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, ammattikorkeakouluissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa.

Opettajista 42 700 eli valtaosa työskentelee peruskouluissa. Lukioissa työskentelee 5 900 opettajaa.

OVTES 2018–2019 -soimuskirjan sisältö on jaettu neljään osioon. Osiossa A on yleisiä määräyksiä. Osiosta B löytyvät yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset ja osiosta C ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön yleiset määräykset. Osio E koskee ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia ja osio F taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstön yhteisiä määräyksiä.

Lisäksi sopimuskirjaan sisältyy

  • työ- ja virkaehtosopimus paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta (liite)
  • virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta
  • osion B yleissivistävän koulun opetushenkilöstön työaikakokeiluja koskevat sopimusmääräykset.

Sopimuksessa on myös palkkaliite.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
255 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-559-5
ISBN-numero (Www):
978-952-293-560-1
Julkaistu:
4/2018 (painettu)
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos