På svenska

Kunta-alalla työelämää kehitetään yhteistoiminnallisesti

Suurimassa osassa kunta-alan kehittämisohjelmista ja -hankkeista lähtökohtana ja toimintatapana on yhteistoiminnallinen kehittäminen. Työpaikan näkökulmasta se tarkoittaa, että johto, esihnkilöt, henkilöstö ja nykyisin usein myös palvelun käyttäjät ja yhteistyökumppanit kehittävät yhdessä.

Tutkimustulokset ja kokemukset osoittavat, että parhaat kehittämishankkeet ja onnistuneet muutokset on tehty yhteistoiminnallisesti. Käynnissä olevat julkisen sektorin suuret rakenteelliset muutokset, taloudelliset paineet ja väestön ikääntyminen lisäävät entisestään yhteistoiminnallisen kehittämisen tarvetta.

Valtakunnallisella tasolla työelämän kehittämishankkeisiin ja -ohjelmiin on osallistunut työmarkkinaosapuolten lisäksi suuri joukko kuntaorganisaatioita ja niiden yksiköitä.

Suositukset ohjaavat kehittämistä

KT ja järjestöt ovat yhdessä neuvotelleet kuntaorganisaatiolle useampia suosituksia muun muassa työhyvinvoinnin, työelämän laadun ja tuloksellisuuden kehittämiseksi.

Työn ja työhyvinvoinnin TYÖ2030-ohjelma

Työmarkkinakeskusjärjestönä KT on aktiivinen toimija myös TYÖ2030-ohjelmassa.

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.

Vuonna 2020 käynnistynyt TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

TYÖ2030-ohjelman tavoitteena on

  • vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä suomalaisilla työpaikoilla
  • vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria.
  • nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi
  • nostaa työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä.

TYÖ2030-ohjelmasta muualla verkossa

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.