På svenska

Tuloksellisuutta ja työelämän laatua on kehitettävä samanaikaisesti

Oleellista työelämän kehittämisessä on se, että työpaikalla pyritään samanaikaisesti ja kestävällä tavalla parantamaan sekä tuloksellisuutta että työelämän laatua.

Samanaikaisuudella tarkoitetaan sitä, että

  • tuottavuutta ei pyritä parantamaan työelämän laadun kustannuksella
  • työhyvinvointia ei pyritä irrottamaan työn tarkoituksesta ja tekemisestä
  • tuottavuutta ei pyritä parantamaan palvelujen vaikuttavuuden ja laadun kustannuksella.

Käytännössä samanaikaista kehittämistä helpottaa se, että merkittävä osa kehittämistoimenpiteistä vaikuttaa ja parantaa sekä tuloksellisuutta että työelämän laatua.

Esimerkiksi hyvä esimiestoiminta, työyhteisön tuki, turvallinen ja hyvä ilmapiiri, selvät tavoitteet ja henkilöstön osallistaminen ovat sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat molempiin.

Hyvä työelämän laatu ja tuloksellisuus ruokkivat toisiaan

Tuloksellisuus on yläkäsite, joka sisältää tuottavuuden ja vaikuttavuuden mutta myös laatutekijöitä. Se tarkoittaa organisaation kykyä onnistua palvelujen järjestämisessä taloudellisesti vaikuttavuuden, palvelun laadun, toimintaprosessien sujuvuuden sekä henkilöstön aikaansaannoskyvyn ja työelämän laadun suhteen.

Samankaltaista tuloksellisuuden määritelmää on käytetty muun muassa kunta-alan tuloksellisuussuosituksessa ja valtiovarainministeriön (VM) kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaristossa.

Tietoa tuloksellisuudesta muualla verkossa

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT