Tiedote

Borgin ja Vartiaisen ehdotusten toteuttaminen vakauttaisi julkisen talouden

KT Kuntatyönantajat on valmis neuvottelemaan Borgin ja Vartiaisen ehdottamista palkanmuodostuksen periaatteiden ja menettelytapojen uudistamisesta, jotta syntyisi nykyistä parempi palkkaneuvottelumalli.

Avoimessa kansainvälisessä kilpailutilanteessa olevat alat voivat määrittää katon ja kustannusvaikutuksen palkkaratkaisuille, mutta palkankorotuksen muodon päättäminen ja kohdentaminen täytyy jättää sektori- tai sopimusalakohtaisiin neuvotteluihin.

– Muutoin julkisesta sektorista voi tulla palkkajohtaja. Näin kävi voimassaolevassa työllisyys- ja kasvusopimuksessa, jossa euromääräinen sopimuskorotus (20 euroa) nosti julkisen sektorin työvoimakustannuksia enemmän kuin vientialoilla, toteaa työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Vartiaisen ja Borgin raportissaan esille nostama kilpailukyvyn palauttava palkkojen maksimissaan 0,5 %:n vuotuinen kasvuvauhti vakauttaisi merkittävästi myös kuntatalouden tilannetta. Palkankorotuksen liikkumavaraa on äärimmäisen vähän monta vuotta tästä eteenpäin.

Työvoimakustannusten sopeuttaminen valtakunnallisesti ja paikallisesti ei voi missään oloissa olla perusteena sille, että kuntatyönantajan eläkemaksuja samanaikaisesti korotetaan.

Jalonen muistuttaa, että paikallisen sopimisen mahdollisuudet ovat kunta-alalla jo nyt huomattavan laaja-alaiset. Ongelmana on kunta-alan ammattijärjestöjen haluttomuus sopia paikallisesti etenkin kuntien talouden välttämättömistä sopeutuskeinoista.

Raportissa todetaan myös, että hyvinvointipalvelujen ylläpitäminen edellyttää nykyistä korkeampaa työllisyysastetta ja että uusia työpaikkoja tarvitaan erityisesti korkean tuottavuuden vientialoille.

Raportissa todetaan tarve lisätä myös  julkisen sektorin työn tuottavuutta. Maamme vahvuuksina pidetään mm. tehokasta julkishallintoa ja erittäin hyvin toimivaa koulutusjärjestelmää.

– Tästä huolimatta julkisen talouden vakauden vuoksi on välttämätöntä toteuttaa kesken jääneet sote- ja muut kuntarakenneuudistukset. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on myös vähennettävä, vaatii Jalonen.

 

Lisätietoja

Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja +358 9 771 2500, +358 40 547 7710

Margareta Heiskanen, tutkimuspäällikkö

 

Muualla verkossa Stategia Suomelle -raportti valtioneuvoston kanslian sivuilla